Orber Beta Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AHMET ÖZTÜRK
AHMET ŞAHİN
AHMET YÜKSEL
FATİH ATASOY
GÖKTUĞ DUYAR
HÜSEYİN EĞRİ
MEHMET ERDEN
MURAT ÖNALA
MEHMET ERDEN
MEHMET ERDEN
AHMET ŞAHİN
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
MEHMET ERDEN
AHMET ŞAHİN
HÜSEYİN EĞRİ
AHMET ÖZTÜRK
AHMET YÜKSEL
MURAT ÖNALA
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.