Alınteri Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
MÜJDAT BOZKIR
MÜRSEL AKÇAY
ÖMER FIRAT BARUT
MÜJDAT BOZKIR
MÜRSEL AKÇAY
ÖMER FIRAT BARUT
HAYDAR KOÇ
MÜJDAT BOZKIR
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
MÜJDAT BOZKIR
HAYDAR KOÇ
AYŞE GÖKYAY
MÜRSEL AKÇAY
MEHTAP CEYLAN
ÖMER FIRAT BARUT
ENDER BOZKIR
SERHAN ŞENGELİRLER
ZEKERİYE DOĞMUŞ
MURSEL ÖZKAN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.