Onur Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
FATMA GÖK
MEHMET SITKI DEMİR
MURAT AKBAŞ
OKTAY HALİL AKYAVAŞ
SERDAR AKDEMİR
SERKAN DİZİ
MEHMET SITKI DEMİR
MURAT AKBAŞ
OKTAY HALİL AKYAVAŞ
MEHMET SITKI DEMİR
SERDAR AKDEMİR
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
MEHMET SITKI DEMİR
SERDAR AKDEMİR
SERKAN DİZİ
FATMA GÖK
OKTAY HALİL AKYAVAŞ
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.