Boss Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
İSMAİL ILGAN
MEHMET HAKKI GENÇ
MUSTAFA HALAT
İSMAİL ILGAN
MEHMET HAKKI GENÇ
MUSTAFA HALAT
MUSTAFA HALAT
MEHMET HAKKI GENÇ
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
MUSTAFA HALAT
MEHMET HAKKI GENÇ
ABDULVAHAP GENÇ
AHMET İSTEMİL
İBRAHİM HALİL AKMAN
YAKUP BALCI
İBRAHİM CULFA
SUPHİ ÇADIRCI
İSMAİL ILGAN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.