IAC İnovatif Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AHMET NALDÖVEN
MEHMET YILDIZ
MEHMET ZEKERİYA ÖZGÜL
ÜMİT CUMHUR TURAL
AHMET NALDÖVEN
MEHMET YILDIZ
MEHMET ZEKERİYA ÖZGÜL
ÜMİT CUMHUR TURAL
MEHMET YILDIZ
MEHMET ZEKERİYA ÖZGÜL
UĞUR İLİKÇİ
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
MEHMET ZEKERİYA ÖZGÜL
UĞUR İLİKÇİ
MEHMET YILDIZ
CEMAL KÜÇÜKŞAHİN
BEKİR BUDUMLU
SEMİH YEŞİL
ÜMİT CUMHUR TURAL
AHMET NALDÖVEN
ALİ TIRAŞ
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.