Atek Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ASIM SES
FARUK TEKİN
HÜSEYİN İPEK
KAMİL TOPCU
MURAT DUYSAK
MUSTAFA AKÇAYIR
SAMİ ŞAHİN
SEDAT TETİK
ŞEHMUZ KUDİN
ÜNAL MERCAN
HÜSEYİN İPEK
MUSTAFA AKÇAYIR
SEDAT TETİK
ÜNAL MERCAN
MURAT DUYSAK
MUSTAFA AKÇAYIR
ÜNAL MERCAN
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
MUSTAFA AKÇAYIR
MURAT DUYSAK
ÜNAL MERCAN
EKREM SAATCİ
HÜSEYİN İPEK
SAMİ ŞAHİN
MAHMUT YARDIMCIOĞLU
SEDAT TETİK
ŞEHMUZ KUDİN
ASIM SES
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.