Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ALİ İHSAN DEMİRAY
BÜLENT AK
ERHAN OGAN
İBRAHİM KOCABEY
İBRAHİM ÖZDEMİROĞLU
KASIM ÖZDEN
MEHMET KUTLAY
MEHMET YAŞAR AKÇAY
MİHDİYE TAŞÇI
MUSTAFA ARICI
ÖZNUR YILDIRIM
ŞEVKET KISA
MEHMET KUTLAY
MİHDİYE TAŞÇI
ÖZNUR YILDIRIM
ÖZNUR YILDIRIM
MİHDİYE TAŞÇI
MEHMET KUTLAY
Kayik Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
MİHDİYE TAŞÇI
MEHMET KUTLAY
ÖZNUR YILDIRIM
ERHAN OGAN
KASIM ÖZDEN
ALİ İHSAN DEMİRAY
KEZİBAN GÖKÇE GÜNEŞ
MELİH DİRİL
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.