DBD Dünya Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
MUSTAFA ALKAN
NAZMİ KALYONCU
TAHİR ÖZTÜRK
MUSTAFA ALKAN
NAZMİ KALYONCU
TAHİR ÖZTÜRK
MUSTAFA ALKAN
NAZMİ KALYONCU
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
NAZMİ KALYONCU
MUSTAFA ALKAN
TAHİR ÖZTÜRK
BEKİR ÇALIŞKAN
MEHMET PEK
TAHSİN TARTICI
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.