Anka Trio Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AHMET ÖZMEN
ATA BURAK ERATAY
CEM GENÇTÜRK
HAKAN KARAKAŞ
RECEP KİRAZ
SABAHİ DEMİRBAŞ
SERHAN MARANGOZ
YÜCEL GENÇ
AHMET ÖZMEN
RECEP KİRAZ
YÜCEL GENÇ
AHMET ÖZMEN
YÜCEL GENÇ
RECEP KİRAZ
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
AHMET ÖZMEN
YÜCEL GENÇ
RECEP KİRAZ
SABAHİ DEMİRBAŞ
SERHAN MARANGOZ
ATA BURAK ERATAY
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.