Ankara Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
SAFFET ARIK
TARKAN CANYILMAZ
SAFFET ARIK
TARKAN CANYILMAZ
SAFFET ARIK
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
TARKAN CANYILMAZ
SAFFET ARIK
ORHAN KÜLÜK
SEVİNÇ ERENCAN
İBRAHİM HALİL YUMUŞAK
AYGÜN SALMAN
SAFİNAZ AYTEMİZ
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.