Kayabekler Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
BAHRİ SÜREK
GÜNAY VATANSEVER
İBRAHİM HAKKI AKYOL
MUHİTTİN ERDEM BEKLER
MURAT KORUCUOĞLU
YILMAZ KAYA
MUHİTTİN ERDEM BEKLER
MURAT KORUCUOĞLU
MUHİTTİN ERDEM BEKLER
YILMAZ KAYA
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
MUHİTTİN ERDEM BEKLER
YILMAZ KAYA
MURAT KORUCUOĞLU
BAHRİ SÜREK
GÜNAY VATANSEVER
İBRAHİM HAKKI AKYOL
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.