Marmara Vizyon Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ABDURRAHMAN AKYÜZ
ARZU SEVİM
ERBAY YAĞIŞAN
HİDAYET OCAK
MİKAİL GÜLER
RECEP USLU
ERBAY YAĞIŞAN
ERBAY YAĞIŞAN
HİDAYET OCAK
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
ERBAY YAĞIŞAN
HİDAYET OCAK
MİKAİL GÜLER
RECEP USLU
İSMAİL KÖKER
KUDRET TANIŞIK
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.