Yatırım Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AHMET GÜZEL
YAVUZ DAĞLI
AHMET GÜZEL
YAVUZ DAĞLI
AHMET GÜZEL
YAVUZ DAĞLI
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
AHMET GÜZEL
YAVUZ DAĞLI
KENAN BİLGEHAN
MEHMET TURGUT ÖZAYKUT
MUSTAFA ÖZŞAHİN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.