TTK Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
HAKAN EŞTÜRK
HÜSEYİN KILIÇ
HAKAN EŞTÜRK
HÜSEYİN KILIÇ
HAKAN EŞTÜRK
HÜSEYİN KILIÇ
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
HAKAN EŞTÜRK
HÜSEYİN KILIÇ
NURETTİN GÜZEL
BEKİR BİÇER
BURÇİN SARIHAN
ERMAN KAYMAK
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.