Yordam Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ATİLA SOFU
MEHMET KORKUSUZ
MEHMET ŞEVKET ATAÇ
ÖZCAN TEPECİK
SÜREYYA ERTUTAR
ATİLA SOFU
ÖZCAN TEPECİK
SÜREYYA ERTUTAR
SÜREYYA ERTUTAR
ATİLA SOFU
ÖZCAN TEPECİK
MEHMET ŞEVKET ATAÇ
MEHMET KORKUSUZ
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
SÜREYYA ERTUTAR
ATİLA SOFU
ÖZCAN TEPECİK
MEHMET ŞEVKET ATAÇ
MEHMET KORKUSUZ
BAYRAM ÇAĞLIYAN
GÜLBİN BALKAN
ERDİNÇ ERGUN GÜNGÖR
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.