CTS Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ALPER SOLAK
İSMET ÖZTÜRK
ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ
ÖMER ŞEN
SİNAN DİKBAŞ
İSMET ÖZTÜRK
ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ
ÖMER ŞEN
SİNAN DİKBAŞ
ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ
İSMET ÖZTÜRK
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ
İSMET ÖZTÜRK
SİNAN DİKBAŞ
ALPER SOLAK
ÖMER ŞEN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.