A Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
HASAN AYDIN
İBRAHİM TANIDIR
KEMAL ELİŞ
MEHMET AKARDERE
MÜNİR BİNİCİ
REFİK KOÇ
MEHMET AKARDERE
MÜNİR BİNİCİ
REFİK KOÇ
MEHMET AKARDERE
MÜNİR BİNİCİ
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
MEHMET AKARDERE
MÜNİR BİNİCİ
KEMAL ELİŞ
HASAN AYDIN
REFİK KOÇ
İBRAHİM TANIDIR
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.