İnvest Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
BAHTİYAR ŞAHİN
HASAN HÜSEYİN KAYAN
BAHTİYAR ŞAHİN
HASAN HÜSEYİN KAYAN
BAHTİYAR ŞAHİN
HASAN HÜSEYİN KAYAN
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
BAHTİYAR ŞAHİN
HASAN HÜSEYİN KAYAN
NECATİ DÖNER
HASBİ SEFA KARAHAN
İLKNUR FUNDA SÖYLEMEZ
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.