TRC Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
DOĞAN ARGUN
FERHAT KAYMAK
FUAT ERGÜL
HAYDAR KATILMIŞ
MEHMET KAYA
ÖZGÜR YAYLALI
ŞERAFETTİN ÖZCAN
TAHİR ÇINAR
YILMAZ ÖZKAN
TAHİR ÇINAR
TAHİR ÇINAR
FERHAT KAYMAK
YILMAZ ÖZKAN
ÖZGÜR YAYLALI
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
TAHİR ÇINAR
YILMAZ ÖZKAN
ÖZGÜR YAYLALI
FERHAT KAYMAK
HAYDAR KATILMIŞ
DOĞAN ARGUN
ŞERAFETTİN ÖZCAN
FUAT ERGÜL
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.