Gökmen Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
İRFAN GÖKMEN
İRFAN GÖKMEN
İRFAN GÖKMEN
EVREN ÖZCAN
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
İRFAN GÖKMEN
EVREN ÖZCAN
İLYAS SARI
KUBİLAY AKGÜN
MEHMET ÜMİT AKSU
İLYAS KOÇ
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.