Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AYHAN YAMAN
ERHAN ÖKMEN
NURİ DEĞER
SERDAR KOYUTÜRK
ŞÜKRÜ DİLAVER
UĞURCAN ÖZSES
UĞURCAN ÖZSES
UĞURCAN ÖZSES
ŞÜKRÜ DİLAVER
SERDAR KOYUTÜRK
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
UĞURCAN ÖZSES
ŞÜKRÜ DİLAVER
SERDAR KOYUTÜRK
AYHAN YAMAN
NURİ DEĞER
ERHAN ÖKMEN
HARUN AÇIKGÖZ
ERSU AYŞE TÜREDİ ERDOĞAN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.