Ekin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
İDRİS ERCÜMENT TAŞDEMİR
İDRİS ERCÜMENT TAŞDEMİR
METİN ERKAN
CENGİZ YILMAZ
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
METİN ERKAN
CENGİZ YILMAZ
RECEP GÜLÜCÜ
İDRİS ERCÜMENT TAŞDEMİR
SEMA KÖSEOĞLU
SEMA BAĞIŞ
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.