Uygun Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AVNİ DEMİROK
GÜLTEKİN UYGUN
HÜSEYİN YILMAZ
NEJLA KARAHAN
OSMAN MELİH UYGUN
RECEP ATAYURT
SELAHATTİN İPEK
SEZAİL KOÇKAN
OSMAN MELİH UYGUN
OSMAN MELİH UYGUN
SELAHATTİN İPEK
SEZAİL KOÇKAN
AVNİ DEMİROK
RECEP ATAYURT
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
OSMAN MELİH UYGUN
SELAHATTİN İPEK
SEZAİL KOÇKAN
AVNİ DEMİROK
RECEP ATAYURT
YUSUF YURDAŞ
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.