Arın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AYHAN DURGUN
GÜVEN AKIN
MEHMET AYDIN
MEHMET EGE
MUSTAFA SERHAN KAMİLOĞLU
RAMAZAN ALTINAY AY
SAVAŞ YILDIZ
SAYİT POYRAZ
AYHAN DURGUN
SAVAŞ YILDIZ
SAYİT POYRAZ
AYHAN DURGUN
RAMAZAN ALTINAY AY
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
AYHAN DURGUN
RAMAZAN ALTINAY AY
SAVAŞ YILDIZ
SAYİT POYRAZ
MEHMET AYDIN
MUSTAFA SERHAN KAMİLOĞLU
GÜVEN AKIN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.