Yöntem Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AYSUN ULUDAĞ
EROL ŞAHİN
HASAN KAHVECİ
MUHAMMET ATEŞ
NECDET CAN
SELAMİ UZUNTARLA
YILMAZ UZUN
ZAFER ÖZEN
EROL ŞAHİN
HASAN KAHVECİ
MUHAMMET ATEŞ
EROL ŞAHİN
HASAN KAHVECİ
MUHAMMET ATEŞ
SELAMİ UZUNTARLA
NECDET CAN
AYSUN ULUDAĞ
ZAFER ÖZEN
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
EROL ŞAHİN
HASAN KAHVECİ
MUHAMMET ATEŞ
SELAMİ UZUNTARLA
NECDET CAN
AYSUN ULUDAĞ
ZAFER ÖZEN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.