Hedef Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ADNAN AKSOY
ALİ ÇAĞSEL SEV
ALİ DEMİR
ALİ İLÇİN
DAVUT KEYDAL
EŞREF SEVİM
HASAN TÜRKEL
HIZIR AKMAN YARGICI
HİLMİ TAKAZ
HİLMİ YATÇİ
ÖZGÜR YILMAZ
TURGAY KAYA
YASEMİN GÖKÇE
HİLMİ YATÇİ
ÖZGÜR YILMAZ
TURGAY KAYA
ALİ İLÇİN
ALİ ÇAĞSEL SEV
HİLMİ YATÇİ
ALİ DEMİR
ENVER MUTLU
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
HİLMİ YATÇİ
ALİ DEMİR
ENVER MUTLU (1)
ALİ İLÇİN
ALİ ÇAĞSEL SEV
HIZIR AKMAN YARGICI
ADNAN AKSOY
ÖZGÜR YILMAZ
TURGAY KAYA
HASAN TÜRKEL
EYYUP HORLU
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.

(1) İlgili kişinin 8/4/2019 tarihinden 1/1/2020 tarihine kadar FAALİYET İZNİ ASKIYA ALINMIŞTIR.