İdeal Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ALİ İHSAN BALİM
ALİ KEMAL SAVCI
BAHRİ ATÇEKEN
BİLAL KAYA
BÜLENT OKTAV
BÜLENT ÖZATAY
HACİ AHMET KULAK
İHSAN TEKTUNA
İSMAİL HAKKI ÖZSABUNCUOĞLU
BÜLENT ÖZATAY
İSMAİL HAKKI ÖZSABUNCUOĞLU
BÜLENT ÖZATAY
İSMAİL HAKKI ÖZSABUNCUOĞLU
HACİ AHMET KULAK
BAHRİ ATÇEKEN
ALİ KEMAL SAVCI
BÜLENT OKTAV
İHSAN TEKTUNA
ALİ İHSAN BALİM
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
BÜLENT ÖZATAY
İSMAİL HAKKI ÖZSABUNCUOĞLU
HACİ AHMET KULAK
BAHRİ ATÇEKEN
ALİ KEMAL SAVCI
BÜLENT OKTAV
İHSAN TEKTUNA
ALİ İHSAN BALİM
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.