İdea Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
DEĞER CENGİZ
ERAY SANVER
GÜLSEN SEFEROĞLU
GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ
MEHMET KIRCI
NİHAL YALNIZGEZEN
SAİT YÜKSEL KAYGUSUZ
TEKİN SEFEROĞLU
DEĞER CENGİZ
ERAY SANVER
TEKİN SEFEROĞLU
GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ
DEĞER CENGİZ
TEKİN SEFEROĞLU
ERAY SANVER
NİHAL YALNIZGEZEN
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
ERAY SANVER
NİHAL YALNIZGEZEN
GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ
DEĞER CENGİZ
TEKİN SEFEROĞLU
GÜLSEN SEFEROĞLU
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.