BK Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
CEVDET AKÇAKOCA
ENGİN AKGÜN
FARUK ÇELİK
HASAN ALMA
METE PAMUK
RIZA DEMİRCİ
SEÇKİN KILIÇ
YÜCEL ERSOY
ZAFER FİLİK
HASAN ALMA
RIZA DEMİRCİ
ZAFER FİLİK
ZAFER FİLİK
YÜCEL ERSOY
RIZA DEMİRCİ
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
RIZA DEMİRCİ
ZAFER FİLİK
YÜCEL ERSOY
HASAN ALMA
ERDAL AKYOL
OKYAY UZUN
FARUK ÇELİK
CEVDET AKÇAKOCA
SEÇKİN KILIÇ
ENGİN AKGÜN
METE PAMUK
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK Hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.