Quality Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
BANU YALTUR
İSMAİL ŞEN
KADİR DEMİRBİLEK
MUHAMMET AKINCI
ÖMÜR AKYAR
BANU YALTUR
KADİR DEMİRBİLEK
KADİR DEMİRBİLEK
BANU YALTUR
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KADİR DEMİRBİLEK
BANU YALTUR
MUHAMMET AKINCI
ÖMÜR AKYAR
İSMAİL ŞEN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.