Sonar Uluslararası Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
EMRULLAH YALMAN
GÜNGÖR SAYGILI
ORHAN TAŞ
ÜLKÜ ÖZLEM ERMAN
YILMAZ MÜREN
YUSUF TELLİOĞLU
ORHAN TAŞ
YILMAZ MÜREN
ORHAN TAŞ
GÜNGÖR SAYGILI
EMRULLAH YALMAN
YILMAZ MÜREN
YUSUF TELLİOĞLU
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
YILMAZ MÜREN
YUSUF TELLİOĞLU
ORHAN TAŞ
GÜNGÖR SAYGILI
EMRULLAH YALMAN
ÜLKÜ ÖZLEM ERMAN
ŞENOL YAVUZ
MUSTAFA BALLI
SELÇUK EROL
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.