Gerçek Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
GÜLGÜN ÖZTÜRK
HÜSEYİN KANDEMİR
METİN ÇELİK
MUZAFFER ALİ ŞAHİN
YALÇIN SÜTÜTEMİZ
YUDA OJALVO
GÜLGÜN ÖZTÜRK
HÜSEYİN KANDEMİR
MUZAFFER ALİ ŞAHİN
YALÇIN SÜTÜTEMİZ
GÜLGÜN ÖZTÜRK
MUZAFFER ALİ ŞAHİN
YALÇIN SÜTÜTEMİZ
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
MUZAFFER ALİ ŞAHİN
YALÇIN SÜTÜTEMİZ
GÜLGÜN ÖZTÜRK
METİN ÇELİK
SABRİ KARAKAŞLIOĞLU
YUDA OJALVO
HÜSEYİN KANDEMİR
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.