Cantürk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
DURMUŞ CAN
ENVER ŞATIR
TURGUT EKİN
DURMUŞ CAN
ENVER ŞATIR
TURGUT EKİN
TURGUT EKİN
ENVER ŞATIR
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
TURGUT EKİN
ENVER ŞATIR
SÖNMEZ VURAL YILMAZ
RECEP BAYRAK
DURMUŞ CAN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK Hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.