ABD Ada Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AHMET KÜTLE
FARUK ULUSOY
İBRAHİM NEDİM KOÇVER
KADRİYE YILDIRIM
ÖMER KIZILIRMAK
PAKİZE ÖLMEZOĞLU
TURAN ÖZBAY
AHMET KÜTLE
FARUK ULUSOY
PAKİZE ÖLMEZOĞLU
İBRAHİM NEDİM KOÇVER
ÖMER KIZILIRMAK
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
İBRAHİM NEDİM KOÇVER
ÖMER KIZILIRMAK
TURAN ÖZBAY
KADRİYE YILDIRIM
AHMET KÜTLE
FARUK ULUSOY
PAKİZE ÖLMEZOĞLU
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.