RP Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
FUAT CENGİZ
MEHMET KORHAN DENGİZ
METİN SAĞMANLI
FUAT CENGİZ
METİN SAĞMANLI
MEHMET KORHAN DENGİZ
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
METİN SAĞMANLI
MEHMET KORHAN DENGİZ
ŞERİF İNCE
TURHAN TÖRAL
FUAT CENGİZ
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK?lerin bağımsız denetimi hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.