Ozbek Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AYFER DEMİRCAN
AYLA İSKENDEROĞLU
EMİNE MERCİMEK DÜMBÜL
ERSOY ÖZBEK
HACİ KOÇ
İDRİS KAZEL
OSMAN KARATAŞ
ÖZGÜR ÖZTÜRK
SEMA YAY
ŞAHİN AVŞAR
ERSOY ÖZBEK
SEMA YAY
ŞAHİN AVŞAR
HACİ KOÇ
İDRİS KAZEL
OSMAN KARATAŞ
ERSOY ÖZBEK
EMİNE MERCİMEK DÜMBÜL
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
SEMA YAY
ŞAHİN AVŞAR
HACİ KOÇ
İDRİS KAZEL
OSMAN KARATAŞ
ERSOY ÖZBEK
EMİNE MERCİMEK DÜMBÜL
AYLA İSKENDEROĞLU
ÖZGÜR ÖZTÜRK
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.