HD Hisar Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
İBRAHİM ÇİFTCİ
SAMİ OKUTAN
İBRAHİM ÇİFTCİ
SAMİ OKUTAN
İBRAHİM ÇİFTCİ
SAMİ OKUTAN
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
İBRAHİM ÇİFTCİ
SAMİ OKUTAN
MUSTAFA PALAZ
KUBİLAY ERTAN
MURAT BULUT
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK Hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.