Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
BORA AKGÜNGÖR
ENDER EREN TUNALI
HASAN AKDEMİR
HÜSEYİN YILMAZ
KEMAL DEMİRCİ
MEHMETALİ DEMİRKAYA
ÖZGE ÖĞRETEN
TACİ TEKİN
YAVUZ ERKİNSOY
BORA AKGÜNGÖR
MEHMETALİ DEMİRKAYA
BORA AKGÜNGÖR
MEHMETALİ DEMİRKAYA
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
BORA AKGÜNGÖR
MEHMETALİ DEMİRKAYA
ENDER EREN TUNALI
TACİ TEKİN
HASAN AKDEMİR
KEMAL DEMİRCİ
YAVUZ ERKİNSOY
HALİL YOLCU
HÜSEYİN YILMAZ
ÖZGE ÖĞRETEN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.