Metod Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ENGİN EREM
MUHAMMED TEKTEPE
OGÜN AYDIN
ÖMER OKAN ÇAĞLAR
TOLGA AYABAKAN
MUHAMMED TEKTEPE
OGÜN AYDIN
ÖMER OKAN ÇAĞLAR
TOLGA AYABAKAN
ÖMER OKAN ÇAĞLAR
MUHAMMED TEKTEPE
TOLGA AYABAKAN
ENGİN EREM
OGÜN AYDIN
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
ÖMER OKAN ÇAĞLAR
MUHAMMED TEKTEPE
TOLGA AYABAKAN
ENGİN EREM
OGÜN AYDIN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.