Durum Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ALİ OSMAN SEL
CELAL GÖKTAŞ
KEMAL TIĞOĞULLARI
RAHMİ YILMAZ
SÜLEYMAN FİDAN
ŞAHKAN SALTIK
TURAN ATA
VECDİ BOLTEN
ZAFER ÜRKMEZ
KEMAL TIĞOĞULLARI
VECDİ BOLTEN
ZAFER ÜRKMEZ
KEMAL TIĞOĞULLARI
ZAFER ÜRKMEZ
VECDİ BOLTEN
TURAN ATA
RAHMİ YILMAZ
ALİ OSMAN SEL
CELAL GÖKTAŞ
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KEMAL TIĞOĞULLARI
ZAFER ÜRKMEZ
VECDİ BOLTEN
TURAN ATA
RAHMİ YILMAZ
ALİ OSMAN SEL
CELAL GÖKTAŞ
ŞAHKAN SALTIK
NAZİFE DEMİRCİ
SÜLEYMAN FİDAN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.