AAB Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AHMET AÇILMIŞ
HÜSEYİN ÖZER
MAHMUT KALENDEROĞLU
AHMET AÇILMIŞ
HÜSEYİN ÖZER
MAHMUT KALENDEROĞLU
MAHMUT KALENDEROĞLU
AHMET AÇILMIŞ
HÜSEYİN ÖZER
LUTFULLAH AYHAN
TAHSİN YAŞAR
SÜLEYMAN TELLİOĞLU
OSMAN TUNÇ
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
MAHMUT KALENDEROĞLU
AHMET AÇILMIŞ
HÜSEYİN ÖZER
LUTFULLAH AYHAN
TAHSİN YAŞAR
SÜLEYMAN TELLİOĞLU
OSMAN TUNÇ
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.