GDR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
MUSTAFA KABALAK
MUZAFFER DOĞAN
NUSRET ŞANLI
YUSUF OFLAZ
MUSTAFA KABALAK
MUZAFFER DOĞAN
NUSRET ŞANLI
YUSUF OFLAZ
YUSUF OFLAZ
MUSTAFA KABALAK
NUSRET ŞANLI
MUZAFFER DOĞAN
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
YUSUF OFLAZ
MUSTAFA KABALAK
NUSRET ŞANLI
MUZAFFER DOĞAN
GÜLER TAŞDELEN
HAKAN SELEK
NEŞE SERTAKAN
YUSUF KARACA
DERYA TÜMER ŞANLI
GÖKHAN OFLAZ
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.