Galata Global Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ASLI HANİFE KAHRAMAN
GÜLŞEN HACIMURTAZAOĞLU
HALİL İBRAHİM ABLAN
HASAN ŞÜKRÜ PEREK
İLGÜN ÖZEN
KADİR KANTAR
KEMAL ESER
KÜRŞAT ÖMÜRLÜ HOKKAÖMEROĞLU
MEHMET UÇAK
MEHMET YALÇIN
ZEKİ AKBULUT
MEHMET UÇAK
MEHMET YALÇIN
MEHMET UÇAK
KEMAL ESER
KÜRŞAT ÖMÜRLÜ HOKKAÖMEROĞLU
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
MEHMET YALÇIN
MEHMET UÇAK
KEMAL ESER
KÜRŞAT ÖMÜRLÜ HOKKAÖMEROĞLU
İLGÜN ÖZEN
GÜLŞEN HACIMURTAZAOĞLU
HASAN ŞÜKRÜ PEREK
ZEKİ AKBULUT
KADİR KANTAR
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.