C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ALİ YERLİ
ENVER ÇAKAN
HÜSEYİN PİRGON
MUSTAFA KARASARIOĞLU
ÖZGÜR KARATAŞ
SALİH YAYLA
SERKAN BALTACI
YUSUF ÇAKAN
ALİ YERLİ
ENVER ÇAKAN
YUSUF ÇAKAN
ENVER ÇAKAN
ALİ YERLİ
YUSUF ÇAKAN
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
ENVER ÇAKAN
ALİ YERLİ
YUSUF ÇAKAN
SERKAN BALTACI
ÖZGÜR KARATAŞ
ERKAN TAHTA
HASAN KÖKSAL
İSMAİL KAHRAMAN
HÜSEYİN PİRGON
SALİH YAYLA
YAŞAR DENİZ
METİN AKDEMİR
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.