İtimat Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AYDIN DEDE
BÜLENT ŞİŞMAN
EMİN SADİ HALUK SUMER
ERDOĞAN BÜYÜKMENEKŞE
GÜLAY ASLAN
HÜSEYİN KALENDER
MEHMET AYHAN DEDE
MURAT YILMAZSOY
VEDAT VAR
AYDIN DEDE
MEHMET AYHAN DEDE
MURAT YILMAZSOY
SELMİN DOĞAN
MURAT YILMAZSOY
MİTHAT ERDOĞAN
HÜSEYİN KALENDER
MEHMET AYHAN DEDE
AYDIN DEDE
Kayik Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
Kayik Dahil Bağımsız Denetim
Kayik Dahil Bağımsız Denetim
Kayik Dahil Bağımsız Denetim
Kayik Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
AYDIN DEDE
SELMİN DOĞAN
MURAT YILMAZSOY
MİTHAT ERDOĞAN
HÜSEYİN KALENDER
MEHMET AYHAN DEDE
MESUT TOPALOĞLU
GÜLAY ASLAN
BÜLENT ŞİŞMAN
HACI ÜREK
VEDAT VAR
YILDIRAY ÖLÇEK
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.