Perge Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AHMET KAHRAMANOĞLU
ALİ UYSAL
AYDIN AĞIN
DOĞAN KOKU
ETHEM SİPAHİ
İBRAHİM İKİLER
MEVLÜT GÜVEN
NİYAZİ GENÇER
AHMET KAHRAMANOĞLU
NİYAZİ GENÇER
NİYAZİ GENÇER
AHMET KAHRAMANOĞLU
AYDIN AĞIN
MEVLÜT GÜVEN
ETHEM SİPAHİ
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
AYDIN AĞIN
MEVLÜT GÜVEN
ETHEM SİPAHİ
NİYAZİ GENÇER
AHMET KAHRAMANOĞLU (1)
DOĞAN KOKU
HALİL İBRAHİM KARAYILDIRIM
ALİ UYSAL
İBRAHİM İKİLER
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.

(1) İlgili kişinin 19/12/2018 tarihinden 1/1/2020 tarihine kadar FAALİYET İZNİ ASKIYA ALINMIŞTIR.