A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ABDULLAH BULUM
AHMET AYTEMİZ
AYDIN ERDİM
DOĞAN ALANTAR
ERAY ASİL
HASAN GÜZEL
HİKMET ÇAKIR
İBRAHİM KARA
İBRAHİM TUTAR
İLGİN SAYLAM
İSMAİL IŞIK
MEFTUN KARAÇELEBİ
NEDİME GÜLDAŞ
NİHAT YILMAZ
OSMAN SARAÇ
ÖZKAN SARAÇ
VEDAT TERZİ
YÜCEL AYHAN
ABDULLAH BULUM
ERAY ASİL
İBRAHİM KARA
İBRAHİM TUTAR
ÖZKAN SARAÇ
İSMAİL IŞIK
İBRAHİM TUTAR
ABDULLAH BULUM
ÖZKAN SARAÇ
İBRAHİM KARA
AYDIN ERDİM
YÜCEL AYHAN
Kayik Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
ABDULLAH BULUM
ÖZKAN SARAÇ
İBRAHİM KARA
AYDIN ERDİM
YÜCEL AYHAN
İSMAİL IŞIK
İBRAHİM TUTAR
NİHAT YILMAZ
HİKMET ÇAKIR
AHMET AYTEMİZ
DOĞAN ALANTAR
ERAY ASİL
OSMAN SARAÇ
VEDAT TERZİ
MEFTUN KARAÇELEBİ
İLGİN SAYLAM
NEDİME GÜLDAŞ
HASAN GÜZEL
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.