Tekden Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Revizyon Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ABDURRAHMAN ALPER CEYHUN
ALİ DURAL
BÜLENT ÇINAR
FARUK KARABURÇ
HALİL İBRAHİM ELDEMİR
HASAN FETHİ TOPALAK
HÜSEYİN AYHAN
KANİYE AKTÜRK
MACİT AYTUĞLU
MEHMETALİ BOZDAĞ
NALAN AKTÜZÜN
SAVAŞ ŞİMŞEK
SİYAMİ ARSLAN
ABDURRAHMAN ALPER CEYHUN
HASAN FETHİ TOPALAK
SİYAMİ ARSLAN
HASAN FETHİ TOPALAK
SİYAMİ ARSLAN
ABDURRAHMAN ALPER CEYHUN
ALİ DURAL
MACİT AYTUĞLU
HALİL İBRAHİM ELDEMİR
MEHMETALİ BOZDAĞ
NALAN AKTÜZÜN
KANİYE AKTÜRK
FARUK KARABURÇ
SAVAŞ ŞİMŞEK
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
HASAN FETHİ TOPALAK
SİYAMİ ARSLAN
ABDURRAHMAN ALPER CEYHUN
ALİ DURAL
MACİT AYTUĞLU
HALİL İBRAHİM ELDEMİR
MEHMETALİ BOZDAĞ
NALAN AKTÜZÜN
KANİYE AKTÜRK
FARUK KARABURÇ
SAVAŞ ŞİMŞEK
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.