Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ALİ İDE
BAYRAM TURANÇİFTÇİ
CENGİZ ERDİNÇ
NEDİM TÜRKMEN
ALİ İDE
CENGİZ ERDİNÇ
NEDİM TÜRKMEN
NEDİM TÜRKMEN
BAYRAM TURANÇİFTÇİ
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
BAYRAM TURANÇİFTÇİ
NEDİM TÜRKMEN
ALİ İDE
TÜRKER YILDIRIM
TUNCAY DEMİRCİ
CENGİZ ERDİNÇ
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.