Endeks Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
CAFER KINACI
HAKAN TAŞTAN
HAMİT ÖZTAŞKIN
KAMBER KAYA
KEMAL ÖZERDEM
MEHMET SARI
MEHMET ŞAHİN SEVDİK
MUSTAFA COŞKUN
MUSTAFA KEMAL HEVESLİ
NEDİM BOZ
OSMAN BOZKURT
ÖMER HALUK ŞAHİN
PERİZAT ELİGÜL
RECEP ÖNEM
SALİH BAKAY
SELÇUK ERKALIR
SERPİL DEMİR
KAMBER KAYA
MEHMET SARI
SELÇUK ERKALIR
HAMİT ÖZTAŞKIN
ÖMER HALUK ŞAHİN
CAFER KINACI
HAKAN TAŞTAN
KAMBER KAYA
MEHMET ŞAHİN SEVDİK
MUSTAFA KEMAL HEVESLİ
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
HAKAN TAŞTAN
KAMBER KAYA
MEHMET SARI
SELÇUK ERKALIR
HAMİT ÖZTAŞKIN
ÖMER HALUK ŞAHİN
CAFER KINACI
MEHMET ŞAHİN SEVDİK
MUSTAFA KEMAL HEVESLİ
PERİZAT ELİGÜL
OSMAN BOZKURT
SERPİL DEMİR
MUSTAFA COŞKUN
NEDİM BOZ
RECEP ÖNEM
SALİH BAKAY
KEMAL ÖZERDEM
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.